HERSTRUCTURERING
  • Inrichten/ opzetten administratieve organisatie en Interne beheersingsmaatregelen.

  • Inbrengen/omzetten eenmanszaak of v.o.f. in b.v.

  • Oprichten besloten vennootschappen (b.v. ‘s).

  • Bespreken strategische, tactische en operationele doelstellingen ondernemer en onderneming fungeren als klankbord.
  • Opzetten organisatiestructuur onderneming

  • Opzet financiële- en overige rapportage en communicatie structuur

  • Opzetten strategieplannen, jaarplannen, jaarbudgettering.

herstructurering