INFORMAL INVESTMENT, PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL
  • Opstellen ondernemingsplan (Sterkte/zwakte (swot) analyse, cashflow, exploitatie, strategie, marketing, organisatie, personeel).

  • Due diligence onderzoek in aanvulling op pre scan bankier/investeerder.

  • Onderzoek tijdens het project en rapportage hierover.

  • Waardebepaling bestaande onderneming.

  • Afzonderlijke gesprekken met ondernemer en investeerder.

  • Voorbereiden gesprekken tussen ondernemer en investeerder.

  • Bijwonen en notuleren van gesprekken tussen ondernemer en investeerder.

  • Advisering op economisch-, bedrijfsorganisatorisch-, automatiserings- en fiscaal terrein.

  • Bemiddeling bij conflicten/verschil van mening tussen investeerder en ondernemer.

investment