KOOP EN/OF VERKOOP (DEEL) ONDERNEMING
  • Plan van aanpak opzetten.

  • Onderneming verkoop klaar maken.

  • Verzorgen bedrijfspresentatie via informatiememorandum.

  • Waardebepaling onderneming.

  • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (due diligence).
  • Bijwonen resp. voeren onderhandelingen.

  • Opstellen contracten inclusief geheimhoudingsovereenkomst.

  • Toepassen Bedrijfsopvolgingsregeling (B.O.R.).

  • Toetreden (bijvoorbeeld werknemer)/ uittreden aandeelhouders bij b.v. ’s inclusief plan van aanpak.
Verkoop